skup staroci

Skup staroci

Kupimy przedmioty kolekcjonerskie i pamiątki:
– pamiątki wojskowe, patriotyczne i historyczne
– pamiątki sportowe i motoryzacyjne
– pamiątki po znanych osobach
-zabawki
– pamiątki lotnicze
– pamiątki po przedwojennych polskich fabrykach, browarach, zakładach przemysłowych oraz firmach 
– stare reklamy i szyldy
– plakaty filmowe, teatralne, polityczne, muzyczne
– ulotki i druki ulotne
– stare fotografie (studyjne na tekturkach, fotografie wojskowe, całe albumy rodzinne)
– medale, odznaczenia, odznaki, wpinki
– stare pocztówki, koperty i korespondencję (z czasów zaborów, IIRP i okresu okupacji), listy, korespondencję wojskową, z oflagów i obozów koncentracyjnych oraz korespondencję firmową, bankową itd
– stare dokumenty i manuskrypty: Pisma urzędowe, bankowe, finansowe, podatkowe, ubezpieczeniowe oraz dokumenty identyfikacyjne (dowody osobiste, paszporty, ausweis, kennkarta), legitymacje, dyplomy

Numizmatyka, kupimy:
– stare monety
– stare banknoty
– historyczne papiery wartościowe (polisy ubezpieczenioweh, akcje, obligacje, weksle, bony)

Interesują nas także pamiątki PRL:
– wyroby ze szkła
– porcelana i ceramika
– drobne meble (krzesła, fotele, stoliki)
– tablice informacyjno-ostrzegawcze
– propaganda komunistyczna (popiersia, obrazy, sztandary, godła, proporczyki

Muzyka- interesują nas:
– oryginalne płyty muzyczne (winyle i CD)
– instrumenty muzyczne

Kupujemy wszelkiego rodzaju wyroby artystyczne i rzemieślnicze:
– biżuterię
– sztukę ludową
– rękodzieło artystyczne
– tekstylia (kilimy, gobeliny, kapy, narzutki, dywany)
– wyroby ceramiczne, gliniane, fajans, majolikę itd

Biżuteria i zegarki. Chętnie kupimy:
– biżuterię srebrną i złotą (przedwojenną, z okresu PRL oraz współczesną)
– biżuterię z bursztynu, korali itd
– biżuterię artystyczną
– zegarki naręczne i kieszonkowe (polskie, szwajcarskie, radziecke, japońskie, niemieckie, amerykańskie)
– zegary wiszące i kominkowe

Kupimy także:
– stare aparaty fotograficzne i obiektywy
– stary sprzęt medyczny i optyczny
– zabytki techniki
– stare narzędzia
– wszelkie ciekawe, niepowtarzalne przedmioty